YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI

Türkiye’de İkamet İzni almak İsteyen Yabancı Uyruklu Kişiler Sağlık Sigortası Güvencesinde

Yabancı uyruklu sigortalıların poliçe süresi içinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde, tedavileri için gerekli masrafları “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri, “Sağlık Sigortası Genel Şartları” ve “Özel Şartlar” çerçevesinde poliçede yazılı limit ve oranlar dahilinde temin eder. Bir tedavinin teminat kapsamında olması için sözleşme süresi içerisinde uygulanmış olması ve tedavi ile ilgili tazminat talebinin yine sözleşme süresi içerisinde şirkete ulaştırılmış olması esastır.

Bu ürün 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Back to top
Whatsapp
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,
Nasıl Yardımcı Olabilirim?